• Nieuws

In ons vorig nieuwsbericht over de Brexit hebben wij de mogelijke gevolgen van een no-deal Brexit uiteengezet. Op 4 februari jongstleden heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat bij een no-deal Brexit fiscaal overgangsrecht zal worden ingevoerd voor personen en bedrijven die door de no-deal worden geraakt.

Op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën heeft de ministerraad afgelopen vrijdag besloten dat de werkkostenregeling wordt verruimd. Deze verruiming is een invulling van het bedrag van €100 miljoen dat in augustus vorig jaar is gereserveerd voor lagere lasten op arbeid voor het mkb. Deze verruiming creëert meer mogelijkheden voor kleine ondernemers om belastingvrij iets extra’s voor hun werknemers te betekenen. Deze verruiming zal gaan gelden vanaf 1 januari 2020.

Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU). Deze uittreding, die beter bekend staat als de Brexit, heeft gevolgen voor de meeste Britten en hun familieleden die wonen en werken in Nederland en andersom. De Europese Unie hecht grote waarde aan het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen lidstaten. Door de Brexit komt er een einde aan dit vrije verkeer tussen de VK en Nederland.  Hoe de nieuwe relatie met het VK er precies uit gaat zien na deze Brexit is nog niet bekend. Wel willen we u alvast wat meer duidelijkheid geven over de Brexit en verblijfsrechten.

In het belastingplan wordt het een stuk aantrekkelijker gemaakt een (elektrische) fiets aan werknemers ter beschikking te stellen. Er wordt in 2020 een vaste bijtelling geintroduceerd, zoals nu al voor leaseauto's geldt.

Het belastingplan geeft meer duidelijkheid over de ontwikkeling van tarieven voor de inkomstenbelasting- en vennootschapsbelasting. Dit vormt een goede aanleiding voor inkomensplanning. Hieronder enkele mogelijkheden.