• Nieuws

De discussie over wel of geen (fictieve) dienstbetrekking, wel of geen VAR of goedgekeurde model- overeenkomst van de Belastingdienst lijkt definitief voorbij voor commissarissen. Voor  hen wil staatssecretaris Wiebes vanaf 1 mei 2016 in het geheel geen (fictieve) dienstbetrekking meer. Hierdoor hoeft er geen loonheffing ingehouden en afgedragen te worden; de belastingheffing loopt dan via de inkomstenbelasting van de commissaris.

Dit heeft een nadeel voor buitenlandse commissarissen: als de fictieve dienstbetrekking vervalt, kunnen buitenlandse commissarissen die in Nederland werkzaam zijn de 30%-regeling niet meer laten toepassen. Mogelijk kunnen commissaris en vennootschap via opting-in de Belastingdienst om toestemming vragen om de arbeidsverhouding toch als dienstbetrekking aan te merken.