• Nieuws

Als binnen uw bedrijf de moedermaatschappij minimaal 95% van de aandelen heeft in een dochtermaatschappij, kunnen zij een fiscale eenheid vormen. Dat is handig, want dan hoeft u nog maar één keer aangifte vennootschapsbelasting te doen. Daarnaast kunt u verliescompensatie toepassen, intercompanywinsten elimineren en herstructureren of reorganiseren zonder dat dat gevolgen heeft voor de vennootschapsbelasting. Maar er kleven ook nadelen aan dit fiscale ‘huwelijk’.

 

Besparing op uw vennootschapsbelasting
Binnen een fiscale eenheid maakt elk bedrijf zijn eigen jaarrekening, maar zij doen gezamenlijk aangifte vennootschapsbelasting via de moedermaatschappij. Dat scheelt in de administratiekosten. Maakt het ene onderdeel verlies en het andere juist winst? Dan ligt ook hier een besparing in het verschiet. Want binnen de fiscale eenheid worden de belastbare resultaten van de verschillende maatschappijen gesaldeerd. Die saldering komt ook goed van pas als er sprake is van intercompanytransacties: de winsten op deze transacties worden namelijk geëlimineerd. En last but not least: bij een overdracht, herstructurering, hergroepering of splitsing binnen de groep bent u geen vennootschapsbelasting verschuldigd over de stille reserves. Kortom, met de fiscale eenheid is voordeel te behalen.

Wel en niet verrekenen
Als er voordelen zijn, dan zijn er ook nadelen. Dat zit allereerst in de aansprakelijkheid: de Belastingdienst kan zowel de moedermaatschappij als de dochtermaatschappij in uw fiscale eenheid aanspreken voor het totaal verschuldigde bedrag aan vennootschapsbelasting. Ook kan de Belastingdienst een belastingschuld van de ene maatschappij verrekenen met een belastingvordering van een andere maatschappij. Ook goed om te weten: voor een fiscale eenheid geldt de liquidatieverliesregeling niet. Dat betekent dat in geval van liquidatie van een dochtermaatschappij, de moedermaatschappij het liquidatieverlies niet ten laste kan brengen van haar belastbare winst.

De grens is eerder bereikt
Maakt u gebruik van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de energie-investeringsaftrek of de milieu investeringsaftrek? Die wordt binnen de fiscale eenheid collectief toegepast. En dat levert u minder op: de hoogte van de investeringsaftrek neemt namelijk af naarmate het bedrag aan totale investeringen van de belastingplichtige hoger is. U mist ook een ander belastingvoordeel. Elk bedrijf betaalt over de eerste € 200.000 aan belastbare winst het verlaagde tarief van 20%. Binnen de fiscale eenheid mag u dit verlaagde tarief helaas maar één keer toepassen.

Een fiscale eenheid aanvragen voor 2016 kan nog!
Een fiscale eenheid kan met maximaal 3 maanden terugwerkende kracht worden aangevraagd. U heeft dus tot eind maart de tijd om een fiscale eenheid te regelen die geldt vanaf 1 januari 2016. Loopt uw boekjaar parallel met het kalenderjaar, dan is het zeker aan te raden om voor 1 april uw aanvraag in te dienen: laat u de fiscale eenheid op een andere datum ingaan, dan zult u tussentijdse cijfers moeten opstellen en dat brengt weer extra kosten mee zich mee. Wijkt uw boekjaar af van het kalenderjaar, of is de dochtermaatschappij recent pas opgericht? Dan kan een andere ingangsdatum van de fiscale eenheid juist weer handig zijn.

Wel of geen fiscale eenheid?
Zoals u ziet biedt de fiscale eenheid zowel kansen als beperkingen. Het is daarom van belang om de plussen minpunten goed tegen elkaar af te wegen voordat u een verzoek tot fiscale eenheid indient bij de inspecteur van de moedermaatschappij.

Meer weten? Neem contact op met Simone van der Hoeven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.