• Nieuws

Per 1 januari 2018 zal de boetevrije inkeerregeling verleden tijd zijn. Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, heeft middels een Kamerbrief aan de Tweede Kamer laten weten dat de afschaffing in het Belastingplan voor 2018 opgenomen zal worden. 

Waarom?

In de Kamerbrief schrijft Wiebes: ‘Door de toenemende transparantie, onder meer op het vlak van internationale fiscale gegevensuitwisseling, hebben belastingdiensten meer informatie tot hun beschikking en zijn zij beter in staat tot handhaving. De kans dat belastingplichtigen met verzwegen vermogen tegen de lamp lopen wordt hierdoor almaar groter’.

Wanneer verzwegen vermogen in een aangifte door de belastingdienst wordt ontdekt, kan een maximale boete van 300% worden opgelegd. De inkeerregeling biedt nu nog de mogelijkheid om inkomen en/of vermogen dat eerder niet is aangegeven, alsnog vrijwillig aan te geven. Gebeurt dit binnen 2 jaar, dan kan de boete worden voorkomen. Gebeurt dit na 2 jaar, dan zal de boete worden gereduceerd tot 120%. Staatssecretaris vindt de volledige boetematiging vanaf 2018 niet meer op zijn plaats. 

 

Wat is het gevolg?

De afschaffing zal betekenen dat er met ingang van 1 januari 2018 geen beperkte termijn meer zal gelden waarin er sprake zal zijn van volledige boetematiging. Ook wanneer men binnen de 2 jaar alsnog de juiste aangifte indient, zal een 120% boete worden opgelegd. 

 

HBK - Juli 2017