• Nieuws

Wat zijn de 10 beste eindejaarstips van HBK?

 

1 Schenking eigen woning

Per 1 januari 2017 bestaat er een eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 100.000. Degene die de schenking ontvangt, moet deze gebruiken voor de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van een recht of erfpacht of opstal of voor de aflossing van de eigenwoningschuld.

De vrijstelling geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen; wel moet de begunstigde tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Onder voorwaarden kan de vrijstelling over drie opeenvolgende jaren gespreid worden.

2 Restschuld eigen woning
Verkoopt u nog dit jaar uw woning en blijft u met een restschuld zitten, dan kunt u de rente op deze restschuld nog gedurende 15 jaar in aftrek brengen. De aftrekregeling geldt alleen voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017. Ontstaat de schuld in 2018, dan grijpt u naast de aftrek.

3 Onderhoud monumentenpand
Particuliere eigenaren kunnen de kosten van onderhoud aan hun rijksmonumentenpand in 2018 nog fiscaal in aftrek brengen. De eerder aangekondigde wijziging van de aftrekregeling in een subsidieregeling wordt waarschijnlijk in 2019 doorgevoerd.

4 Stel uw opleiding niet langer uit
Particulieren die een opleiding of studie voor een beroep volgen, kunnen de kosten hiervan in aftrek brengen als scholingsuitgaven. Er zijn plannen deze algemene fiscale aftrek te schrappen en te vervangen door een specifiekere regeling. Wilt u niet het risico lopen dat uw scholingskosten niet langer aftrekbaar zijn, start uw opleiding dan in 2018.

5 Milieuvriendelijke auto
Als u van plan bent binnenkort een elektrische auto van meer dan € 50.000 aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2018 te doen. Vanaf 2019 geldt de 4%-bijtelling voor elektrische auto’s nog slechts tot een cataloguswaarde van € 50.000. Over het meerdere betaalt u 22%.
Schaft u nog in 2017 een milieuvriendelijke auto aan, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de VAMIL (vervroegde afschrijving tot 75%). U moet uw investering dan wel binnen drie maanden melden bij RVO.nl. Bent u te laat, dan komt u niet meer in aanmerking voor de aftrek! Ook de laadpaal kan voor deze regelingen kwalificeren.
Het is nog niet bekend of ook in 2018 een beroep op de MIA en VAMIL kan worden gedaan, omdat pas eind 2017 de nieuwe milieulijsten voor de MIA 2018 bekend worden gemaakt.

6 Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag
Met betrekking tot uw aanslag inkomstenbelasting 2017 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2018 een rente van 4%. Bij aanslagen vennootschapsbelasting bedraagt de rente zelfs minimaal 8%! Voorkom dat u deze hoge rente verschuldigd wordt en controleer of uw voorlopige aanslag 2017 juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.
Vraag ook een nieuwe, lagere voorlopige aanslag aan als uw voorlopige aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kunt u niet meer ‘sparen’ bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.

7 Cluster uw uitgaven
Bepaalde uitgaven zijn alleen aftrekbaar als deze een drempelbedrag overschrijden. Denk bijvoorbeeld aan zorgkosten, giftenaftrek en investeringsaftrek. U kunt deze uitgaven over meerdere jaren beter clusteren, zodat u slechts één keer met de drempel te maken heeft.

Let op: de investeringsaftrek en giftenaftrek zijn ook gebonden aan een plafond. Hierdoor kan het juist lonen om de uitgaven te spreiden over meerdere jaren.

8 Nog dit jaar inkeren?
Heeft u in afgelopen 2 jaar inkomsten verzwegen waarover u belasting moest betalen of er op een andere manier voor gezorgd dat u minder belasting betaalde dan eigenlijk moest, dan kunt u dit jaar nog boetevrij ‘inkeren’. Geeft u ná 1 januari 2018 aan dat u te weinig inkomen heeft aangegeven of te weinig belasting heeft betaald, dan zal wel een boete worden opgelegd. Wel zal deze boete lager zijn dan wanneer u een en ander niet vrijwillig had gemeld.

9 Voorkom verliesverdamping
Beoordeel of uw ondernemingsverlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. In beginsel zijn verliezen negen jaar voorwaarts verrekenbaar. Dreigt deze termijn te verlopen, beoordeel dan of er mogelijkheden zijn om uw winst dit jaar te verhogen. U kunt bijvoorbeeld bepaalde uitgaven uitstellen of omzetten eerder realiseren. Een in januari geplande verkoop van een bedrijfsmiddel wordt dan wellicht in december extra aantrekkelijk.
Heeft u in 2009, 2010 of 2011 gebruikgemaakt van de verruimde verliesverrekening, dan bedraagt uw voorwaartse verliesverrekening maximaal zes in plaats van negen jaar. Een openstaand verlies uit 2009 of 2010 is dan al verloren gegaan. Een openstaand verlies uit 2011 kan dan alleen nog met een winst in 2017 verrekend worden en zal daarna verloren gaan.

10 Mogelijkheden voor opgebouwd pensioen in eigen beheer
Sinds 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. De wet biedt vanaf 2017 drie mogelijkheden voor reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer:

  1. Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde gevolgd door afkoop met een korting en zonder revisierente;
  2. Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting (OV);
  3. Het premievrij voortzetten van de pensioenregeling in eigen beheer.

Afkopen kan in 2017, 2018 en 2019. De korting wordt echter elk jaar lager: van 34,5% in 2017, naar 25% in 2018, tot 19,5% in 2019. Ook omzetten in een oudedagsverplichting kan in de jaren 2017, 2018 en 2019. Wilt u na omzetting alsnog afkopen? Dan is dit in de jaren tot en met 2019 nog mogelijk met de korting en zonder revisierente.

Welke keuze u moet maken, hangt erg af van uw persoonlijke situatie. Ook is niet elke keuze altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat liquide middelen voor afrekening met de Belastingdienst ontbreken, of omdat de instemming van een ex-partner nodig is. Wij helpen u graag met een advies op maat.


HBK november 2017

 
De kleine lettertjes: dit nieuwsartikel is van algemene aard en is niet in alle gevallen bruikbaar of toepasbaar terwijl voor de uitvoering hiervan fiscaal advies nodig is. Hoewel bij de voorbereiding van dit artikel de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade welke zou kunnen voortvloeien uit handelen of nalaten naar aanleiding van dit nieuwsartikel. Voor specifiek advies kunt u vrijblijvend contact opnemen met HBK t. +31 (0)71 542 27 20, e. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.