• Nieuws

Vanaf 2017 zal in de aangifte inkomstenbelasting het box 3 vermogen anders worden belast. Wat is er veranderd?

 

Box 3 tot 2016

Tot en met de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016 werd 4% fictief rendement berekend over uw vermogen. Over deze 4% rendement werd vervolgens 30% inkomstenbelasting geheven. Feitelijk werd hierdoor 1,2% belasting over het vermogen geheven. Voordat deze belasting berekend werd, werd eerst het heffingsvrij vermogen verrekend. In 2016 was de hoogte van het heffingsvrij vermogen € 24.437 zonder fiscale partner en € 48.874 met fiscale partner.

 

Box 3 vanaf 2017

Vanaf 2017 wordt een andere manier van heffen gehanteerd. Er wordt een onderscheid gemaakt in spaargeld en beleggingen. Het rendement op het spaardeel wordt in 2017 gesteld op 1,63%; het rendement op het beleggingsdeel op 5,39%. De verdeling tussen spaar- en beleggingsgeld wordt voorgeschreven, waarbij onderscheid wordt gemaakt in 3 schijven. Tot € 100.000 is het spaardeel 67%, tussen € 100.000 en € 1.000.000 is het spaardeel 21% en daarboven 0%. Dit resulteert in de volgende heffingen:

Vermogen tussenVerhouding spaar- beleggingsgeldForfaitair rendement
€0 - € 25.000   vrijgesteld
€25.000 - € 100.000 67% - 33% 2,871%
€100.000 - € 1.000.000 21% - 79% 4,6%
€1.000.000 en meer 0% - 100% 5,39%

In de tabel is tevens af te lezen dat het heffingsvrij vermogen in 2017 op € 25.000 is gesteld zonder fiscale partner en € 50.000 met fiscale partner.

 

 

Extra attentiepunten bij de aangifte inkomstenbelasting 2017

 Houdt u rekening met de volgende aftrekposten?:

- Onderhoudskosten van een monumentaal pand

- Zorgkosten (hier vallen meer posten in dan u in eerste instantie zou verwachten)

- Studiekosten (komt in 2019 te vervallen)

- Giften

- Betaalde partneralimentatie