• Nieuws

Heeft u debiteuren die hun factuur niet kunnen betalen? Dan kunt u de belastingdienst verzoeken om teruggave van de btw die u op de facturen hebt afgedragen.

 

Wijziging per 1 januari 2017

In het verleden mocht dit verzoek pas worden gedaan wanneer duidelijk was dat de debiteur oninbaar was. Dit leidde tot discussies met de belastingdienst over de vraag wat nu precies het moment is, waarop je zeker weet dat de factuur niet meer zal worden betaald.

Per 1 januari 2017 is daarom de regeling vereenvoudigd. Ook al weet je nog niet helemaal zeker of jouw factuur betaald gaat worden, toch kan de btw al worden teuggevraagd als precies één jaar is verstreken na de uiterste datum voor betaling van de factuur.


Voorbeeld:
U heeft op 1 januari 2017 een factuur uitgereikt, die nooit is betaald. U kunt dan de btw hierop terugvragen in de btw-aangifte over het eerste kwartaal 2018. LET OP: deze mogelijkheid is eenmalig. Het is dus niet mogelijk de btw in een latere aangifte terug te vragen!

Overgangsregeling
Voor facturen, die al vóór 1 januari 2017 zijn uitgereikt, geldt een overgangsregeling. Als zo’n oudere factuur op 1 januari 2018 nog niet is betaald, dan kan ook die btw worden teruggevraagd in de btw-aangifte over het eerste kwartaal 2018.

Gevolgen voor de debiteur
De afnemer die de nota niet betaald moet de in aftrek gebrachte btw terugbetalen aan de belastingdienst. Ook hiervoor geldt een termijn van 1 jaar: dus als de nota meer dan 1 jaar openstaat, moet de btw alsnog worden afgedragen op de eerstvolgende aangifte dan wel door een suppletieaangifte in te dienen.