• Nieuws

Het belastingplan geeft meer duidelijkheid over de ontwikkeling van tarieven voor de inkomstenbelasting- en vennootschapsbelasting. Dit vormt een goede aanleiding voor inkomensplanning. Hieronder enkele mogelijkheden.

 

Uitkering van dividend

Een van de in het oog springende voorstellen uit het belastingplan is om de box 2 heffing in de komende jaren te verhogen van 25% naar 26,9% in 2021. In eerste instantie was in het Regeerakkoord een verhoging voorgesteld naar 28,5%. Hoewel de stijging dus mee blijkt te vallen, is het nog steeds een toename van 7,6%! Deze kostenstijging wringt des te meer omdat het hogere tarief ook van toepassing is op winsten die in het verleden zijn behaald. Om de schade te beperken, adviseren wij om in de loop van 2019 te kijken of het mogelijk is om deze winsten nog onder het 25% tarief uit te keren.

 

Eenmanszaak of B.V.?

Kijkend naar winsten tot € 200.000 komt voor de komende jaren het gecombineerde vennootschapsbelasting/box 2 tarief uit op de volgende percentages:

 

 2018       40%
         
 2019       39,25%
         
 2020       39,16%
         
 2021       38,60%

 

Deze neerwaartse lijn is op het eerste gezicht goed nieuws. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat DGA’s die via een eigen B.V. werken niet alle winst onder dit gunstige tarief kunnen ontvangen. Als DGA moet u namelijk een gebruikelijk loon genieten van tenminste € 45.000. Dit gebruikelijke loon wordt belast met het progressieve box 1 tarief (maximaal 51,75% in 2019). U profiteert dus maar voor een beperkt deel van uw winst van het gunstige gecombineerde vpb / box 2 tarief. 

 

Per saldo is het daarom veelal aantrekkelijk om van de B.V. naar de eenmanszaak te gaan. U hoeft uzelf dan geen salaris uit te keren en de hele winst wordt dan in box 1 belast, onder toepassing van de MKB-winstvrijstelling. Dit komt neer op een belastingdruk van maximaal 44,5% in 2019. In de komende jaren wordt de impact van de MKB-winstvrijstelling, net zoals bij andere aftrekposten, gematigd. In 2023 is de MKB-winstvrijstelling nog maar verrekenbaar tegen 37,05%. Maar zoals de voorstellen voor de verdere verlaging van het toptarief in box 1 nu luiden (49,5% in 2021), zal de belastingdruk voor eenmanszaken de komende jaren niet toenemen. Als u dan ook nog rekening houdt met de ondernemingsfaciliteiten waar u in box 1 aanspraak op kunt maken (denk aan zelfstandigenaftrek, startersaftrek, etc.) en de lagere administratiekosten voor een eenmanszaak, dan kan een overstap naar een eenmanszaak zeker lonen.

 

Graag helpen wij u bij het maken van het rekensommetje!